אגרה לקבלת מידע

$6.00

חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע, כפי שהוא מצוי ביד ושם בכל הקשור לרשות הזיכרון לשואה ולגבורה ולנושאים שבאחריותה. המידע ניתן בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ולתקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999. לתשלום אגרת בקשה לקבלת מידע, יש לשלם סכום של 20 שקלים חדשים.

 

Products specifications
Format