כרזה ממלכתית תשע"ג

'Designing Memory' Competition

 The Official Commemorative Poster

For the fourth year running, Yad Vashem and Israel’s Ministry of Public Diplomacy and Diaspora Affairs held a competition to design the official commemorative poster for Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day.

This year, over 100 entries were submitted by professionals and students of design, as well

as members of the general public. The panel of judges was chaired by Israel Prize laureates David Tartakover and Prof. Dan Reisinger.

The winning poster for 2013 was created by Dea Giladi, a journalist who writes fiction and poetry and works as Editor-in-Chief and graphic designer of the Hallel women’s magazine. Though all of her grandparents immigrated to Israel before the Holocaust, many members of their family who stayed in Europe were murdered “The inversion of the laws of nature that occurred during the Holocaust, the distorted departure from the normal path of life created an everlasting void in the world, a void which can never be filled,” explains Giladi. “Entire families, entire generations were cut short, and have since begun to “grow upside down” – from living on the face of the earth to lying underneath it. Family trees turned upside down are still cracking the earth wherever we set out foot on it, and the skies are nevertheless azure.” The judges were impressed with the original idea presented in Giladi’s poster, built on the approach of negative form. “The upside-down family tree creates an individual and collective void, thus expressing the great difficulty in speaking of what is not,” they wrote. “The family tree has no names, which is symbolic of the hundreds of thousands still missing from their homes, their communities and the nationas a whole.”

מועד אספקה: 3-5 days
NIS 18.00

הכרזה הזוכה בתחרות השנה היא כרזה שעיצבה דעה גלעדי, בוגרת מכללת "לומדה" המתגוררת
בירושלים. גלעדי היא כתבת בשבועון עולם קטן, כותבת סיפורת ושירה, עורכת ומעצבת גרפית של ירחון הנשים הלל. הורי אביה והורי אמה עלו ארצה לפני השואה, אולם רבים מבני משפחתם שנשארו באירופה נרצחו.
"היפוך סדרי בראשית שהתחולל בשואה, הסטייה המעוותת מנתיב החיים יצרו בעולם חלל שלא יהיה אפשר למלא", אומרת גלעדי. "משפחות שלמות ודורות שלמים נגדעו והחלו מאז בכיוון צמיחה הפוך - מחיים על פני הקרקע להוויה מתה מתחתיה. אילנות יוחסין
הפוכים עדיין פוערים את האדמה בכל מקום שנפסע בו, ועוד השמים תכולים".

מנימוקי השופטים לבחירה בכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה: "הרעיון המקורי והמיוחד המוצג בכרזה, הנוקט בגישה של צורה שלולה, אינו דורש הסברים. אילן היוחסין ההפוך יוצר ריק קולקטיבי ואישי ומביע באופן זה את הקושי הגדול לדבר על ה'אין'. באילן היוחסין לא מופיעים שמות, ובכך הוא סמל לאלפי רבבה החסרים בבתי


האב, בקהילות ובאומה כולה".

מפרט המוצר
Format