זיכרונות

מיין לפי

מורשת ותחייה

ממחנות הריכוז בפולין ואוסטריה אל חיי יצירה והנצחה

 

יוסף א' טננבאום

$26.00 $19.50

מי לחיים?

יהודי מציל יהודים

סמואל אולינר, קתלין לי

$22.00 $16.50

מכה תחת מכה

לוחם יהודי־אוסטרי במחתרת בצרפת

 

דולי שטיינדלינג, עורך: חיים אבני

$22.00 $16.50

מנדל זה אני

סיפורו של נצ"מ מנחם צפיר - ניצול שואה שהיה בין חוקריו של אייכמן

 

נעמי קורל

$22.00 $16.50

מסע בחשכה

מונוביץ, אושוויץ, גרוס־רוזן, בוכנוולד

 

וילי ברלר

$22.00 $16.50

משם לכאן ובחזרה

סיפורו של נער יהודי מהונגריה במחנה מילדורף

 

אביגדור ברק (ברגר)

$22.00 $16.50