Sorry - this product is no longer available

קול קורא : "מעצבים זיכרון"

תחרות עיצוב הכרזה הממלכתית לשנת תשע"ט

 

 

$17.00

תחרות עיצוב הכרזה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כ"ז בניסן תשע"ט בנושא: תיעוד יהודי בתקופת השואה. פתוח לקהל הרחב יד ושם מכריז על תחרות כרזות לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט. הכרזה הזוכה תופץ לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ט ברחבי הארץ. כ"ז בניסן, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הוא היום בו מתייחדת מדינת ישראל עם זכרם של ששת המיליונים שנרצחו על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם בתקופת השואה. זהו יום של זיכרון אישי וקולקטיבי יום של הנצחה והתייחדות. התחרות לעיצוב כרזה ממלכתית נועדה לאפשר ליוצרים ולמעצבים לתת ביטוי ליחסם לזיכרון השואה ולהשפיע על עיצוב הזיכרון בחברה הישראלית. התחרות השנה תתמקד בנושא תיעוד יהודי בתקופת השואה. המעצבים המשתתפים מתבקשים להביא נושא זה לידי ביטי מרכזי בכרזה פרי יצירתם. תאריך אחרון להרשמה ותשלום: יום חמישי, יב' בטבת תשע"ט, 20.12.2018 עלות ההרשמה לתחרות: 50 ₪ לתשלום בכרטיס אשראי באמצעות נציג 02-6443494 למידע נוסף אודות כללי התחרות לחץ כאן * יובהר למען הסר ספק כי דמי ההרשמה האמורים וכן כל הוצאה מכל סוג שהוא, שתוצא בקשר להשתתפות בתחרות, לא יוחזרו בכל מקרה שהוא.

 

Products specifications
Format