שפות נוספות

מיין לפי
הצג בעמוד

« Les cieux s'ouvriront pour toi » - L’histoire de Malka Rosenthal

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

$12.00

« Ma Lodz n'est plus » - L'histoire de Yosseph Neuhaus

pour les élèves âgés de 15 ans et plus

 

DVD - Sous-titres en français

$12.00

A holokauszt es a kereszteny vilag

Language: Hungarian

 

Book

$29.00

A mi iskolánk. A budapesti Zsidó Gimnázium

Oktatási anyag a holokauszt magyar nyelvű tanításához 8-10. osztályos tanulóknak

 

 

$13.00

A través de nuestros ojos

Language: Spanish

 

Book

$26.00

Aggrappato alla vita, DVD (Avraham Aviel)

Subtitles in Italian

DVD

$12.00