מפרט המוצר
Year 2011
ISBN 978-5-93273-337-3
No. of Pages 454 pp.
Size 15X22 cm.
Format Hard Cover
Publisher Yad Vashem Совместно с издательством «Мосты культуры»
Translator