מפרט המוצר
Year 2012
ISBN 978-965-308-424-7
ISBN 978-965-308-424-7
No. of Pages 64 pp.
Size 17X24 cm.
Format Hard Cover
Publisher Yad Vashem
Translator