Diaries

View as Grid List
Sort by

גבורה בלב התופת: פרקי קריאה

בעריכת אברהם מילגרם ורוברט רוזט

$26.00 $19.50

גלויות לילדי הקטן: סיפור מהקינדרטרנספורט

הנרי פונר | מגרמנית: דנית דותן; מאנגלית: ברוריה בן ברוך

$49.00 $36.75

דרשות משנות הזעם: דרשות האדמו""ר מפיאסצנה בגטו ורשה, ת""ש-תש""ב, שני כרכים

רבי קלונימוס קלמיש שפירא

עורך: דניאל רייזר

בשיתוף המכללה האקדמית הרצוג והאיגוד העולמי למדעי היהדות 

$77.00 $57.75