Diaries

View as Grid List
Sort by

העוד ייוותר מי שיבכה?

יומן וכתבים של משפחה מגטו ורשה

 

קוֹפֶּל פּיז'׳יץ, מירה (פּיז׳יץ) פלינט

עורכת: חוי דרייפוס

$26.00 $19.50

השואה בתיעוד

מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה, פולין וברית־המועצות

 

עורכים: יצחק ארד, ישראל גוטמן, אברהם מרגליות

$26.00 $19.50

השמיעיני את קולך ונסו הצללים

מבחר מקורות מאת נשים בתקופת השואה

 

עורכת: בתיה דביר

בשיתוף הוצאת מורשת

$32.00 $24.00

וירא אלוהים כי רע

סיפור מגטו טרזין

 אוטו וייס

עורכת: רות בונדי

$26.00 $19.50

יהודי ורשה תחת צלב הקרס

עדות מימי הגטו

 

הנריק בריסקר

עורכת מדעית: בלה גוטרמן

$26.00 $19.50

יומן ורשימות מתקופת המלחמה

גטו ורשה: ספטמבר 1939 - דצמבר 1942, כרך א'

 

עמנואל רינגלבלום

עורכים: ישראל גוטמן, יוסף קרמיש, ישראל שחם

בשיתוף בית לוחמי הגטאות 

$26.00 $19.50