Diaries

View as Grid List
Sort by

נלי

תמונות מחייה של נערה מווילה אמה

 

נלי שלזינגר

עורכת: אמירה (לבקוביץ) רום

$22.00 $16.50

נער כותב בין החומות

מחברות מגטו לודז'

 

אברם ציטרין

$22.00 $16.50

נשמת האדם המושתקת

יומנו של רופא מגטו וילנה, 1943-1941

 

לזר אפשטיין

עורכת: לאה פרייס

$26.00 $19.50

עיר בתוך עיר

 

 

בתיה טמקין-ברמן

בשיתוף הוצאת עם עובד

$29.00 $21.75

עיתונאי יהודי בפריז הכבושה

יומן, 1942-1940

 

ז'אק ביילינקי

עורכת: רנה פוזננסקי

$22.00 $16.50

עלים מן האש

 

 

שמחה גוטרמן

עורך ומאייר: יעקב גוטרמן

בשיתוף הוצאת מורשת

$22.00 $16.50