banner

ובזאת לא הסתיים הסיפור

קלטת וידאו/DVD באורך 20 דקות 18 כרזות 70x50 ס""מ חוברת הדרכה

 

 

Delivery date: 3-5 days
$38.15

"ואני זוכר שבערב התשעה בנובמבר שנת 1938 אנחנו פחדנו לצאת. ..יצאתי החוצה וראיתי שהוציאו מבתי הכנסת ספרי תורה, עליהם עברו סוסים ועשו צרכיהם. הקהל שנכח במקום השתתף בשרפת הספרים. הייתה אווירה של פחד, רצתי הביתה ולא יצאתי יותר. המשטרה באה ועצרה יהודים. איני יודע אם היו להם רשימות או לא. מתוך המשפחה נלקחו כמה אנשים ביניהם הדוד ובן הדוד והם נשלחו בהמשך לדכאו...". (עדותו של יוסף לינזר מונה) הערכה עוסקת בסיפורם של יהודי גרמניה מאז עלייתם של הנאצים לשלטון עד 'ליל הבדולח'. בערכה שלושה חלקים: שמונה׀עשרה כרזות המספרות את סיפורם של יהודי גרמניה מימי רפובליקת ויימר עד סוף שנות ה׀, 30בסדר כרונולוגי, המאפשר לעמוד על התהוותה של מדיניות אנטי׀יהודית. חוברת דידקטית למורה המשלבת סקירה היסטורית על גורל היהודים בשנים 1933׀, 1938קטעי זיכרונות, עדויות והצעות לפעילות עם התלמידים. סרט וידאו המתמקד בפוגרום 'ליל הבדולח' ובהשלכותיו. בסרט משולבים עדויות ניצולים וחומר חזותי תיעודי המסייע בהבנת אירועי התקופה ובהבנת גודל הכאב והשבר של יהודי גרמניה. מבחינה דידקטית יכול המורה או המדריך להיעזר בערכה בשימושים שונים: לימוד נושא השואה בכיתה תוך מעקב אחר רצף ההתפתחויות הכרונולוגי וההיבטים הבאים לידי ביטוי בכרזות, התייחסות לכל כרזה כנושא נפרד, בניית תערוכה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ועוד. הערכה הופקה בשיתוף מינהל חברה ונוער והאגף לתכניות לימודים במשרד החינוך.

 

Products specifications
Format
Customers who bought this item also bought

מבעד לעיננו מתבוננים ויוצרים

7 כרזות מעוצבות חוברת למורה חומרים נלווים ליצירת כרזות

 

 

$49.23

גיבורות של יום

12 כרזות , 4 מערכי שיעור

 

נשים יהודיות בתקופת השואה

$27.69

מעבר למראות

20 פוסטרים בגודל 65X55 ס""מ דיסק המכיל מקורות, חוברת למורה, ומצגת של הפוסטרים

 

 

$30.77

הקרון

 

 

ג'יל מרגו

$11.69