Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

Sorry - this product is no longer available

פנקס הקהילות: לאטביה ואסטוניה

עורך: דב לוין

NIS 148.00
NIS 111.00

הפנקס דן במעל מאה קהילות יהודיות בלטביה ובאסטוניה - שתי ארצות בלטיות בעלות דמיון רב בהווי החיים היהודיים, בעיקר בין מלחמות העולם, ובגורל המשותף שפקד אותן. לכל אחת מהארצות הוקדם מבוא המביא תיאור מקיף של הקהילות היהודיות באזורים הללו מראשיתן ועד לאחר מלחמת העולם השנייה. מפעל פנקסי הקהילות, שערך במשך עשרות שנים הד"ר שמואל ספקטור, הוא המורכב, המעמיק והנרחב ביותר בתחום ההוצאה לאור של יד ושם. במשך שלושים וחמש שנה עמלו חוקרים ביד ושם לאסוף חומר ולתעד את כל אחת ואחת מהקהילות באירופה ובצפון אפריקה אשר נכחדו בשואה. כל פנקס מיוחד למדינה אחת. כל אחד מהערכים בפנקסים מקיף את תולדות הקהילה או היישוב היהודי מראשיתם עד הכחדתם או צמצומם עקב השואה שפקדה את עם ישראל במלחמת העולם השנייה. כל פנקס מספר על תולדות הקהילה היהודית במקום בשלוש תקופות: מתחילת ההתיישבות עד תום מלחמת העולם הראשונה; בין שתי מלחמות העולם; במלחמת העולם השנייה ואחריה. חיי הקהילות מתוארים בפירוט רב, ובכלל זה התארגנות בקהילה, חיי כלכלה וחברה, חיי רוח, פעילות פוליטית, מבנים ואישים. "סדרת 'פנקסי הקהילות' של הוצאת יד ושם הנה מפעל כה הכרחי וכה מרטיט לב, עד שכמעט אי אפשר להגזים בחשיבותו. מומלץ לעיין כדי לדעת מניין שאבו אבותינו המומתים את אומץ ליבם, וכדי לדעת כיצד, לאורך המאות, נרקמו שם חיים יהודיים, ועם אילו מסורות ומורשות עלו היהודים לישראל והקימו בה מדינה, ומה עלה כאן בגורלן של מסורות ומורשות אלה." [אדם ברוך, מעריב, 9 באפריל 1999] הפנקסים משופעים במפות, בתצלומים, בסרטוטים ובטבלאות.

מס' עותקים מצומצם קיים במלאי. העותקים ראו אור בשנת 1988 וכריכתם קרועה באופן חלקי.

Products specifications
Format 414 עמ', כריכה קשה, 28x22 ס"מ
Technical Details (1988) מסת"ב: 965-308-002-4