Publications - Hebrew

View as Grid List
Sort by

שירים מברגן־בלזן, 1944

 

 

אורי אורלב

$19.00 $14.25

שכנים

השמדתה של הקהילה היהודית בידוובנה שבפולין

 

יאן טומש גרוס

 

בשיתוף הוצאת ידיעות אחרונות 

$22.00 $16.50

שלוש אימהות לשני אחים

נוסעים סמויים ברכבת קסטנר

 

יצחק וינברג

$22.00 $16.50

שלושה מעילים

ילדה צברית בפולין הכבושה

 

שרה בלאושטיין

$22.00 $16.50

שנה גורלית

אלכסנדר מאייר

$22.00 $16.50

שנה לאין קץ

בפלוגות העבודה בהונגריה ובמחנות הנאצים

משה זנדברג

$22.00 $16.50