Publications - Hebrew

View as Grid List
Sort by

אני בוש בהיותי גרמני!

האופוזיציה הלאומית השמרנית בגרמניה ויחסה ליהודים בתקופת השואה

 

חיים רוזן

NIS 78.00 NIS 58.50

אני שוב יהודי

מבולחוב אל פולין הקומוניסטית וחזרה ליהדות

 

שלמה אדלר

NIS 68.00 NIS 51.00

אף בלא כתובה

סיפורה של לוּשיה גולדפינגר שֵן מרַבּקה

 

יגאל שחר

NIS 68.00 NIS 51.00

אקורד אחרון של ילדות

זיכרונות מהליצאום היהודי בהאג 1943-1941

 

וואלי דה לאנג

NIS 88.00 NIS 66.00

ארבע אבנים מושלמות

סיפורה של משפחה יהודית מגרמניה במחנות וסטרבורק וברגן-בלזן

 

לילה פרל ומריון בלומנטל-לזן

NIS 78.00 NIS 58.50

ארבע מחברות שחורות

עדותה של פולה שרייבר גולדווסר

 

פולה שרייבר

NIS 68.00 NIS 51.00