בשל התפרצות הקורונה, לצערנו אין באפשרותנו לטפל בהזמנות

קורסים מקוונים זמינים לרכישה ויתנהלו כסדרם

“Memoirs” of Adolf Eichmann in Yad Vashem Studies, Volume XVIII

Leni Yahil

$12.00
$0.00

“Memoirs” of Adolf Eichmann

Yahil discusses the apologetic work Ich, Adolf Eichmann: Ein historischer Zeugenbericht (Leoni am Starnberger: Druffel Verlag, 1980) by Rudolf Aschenauer, a lawyer who defended SS officers. Aschenauer argued that the Nazis did not intend to murder the Jews but to bring about their emigration, and that Eichmann failed to do so because the democratic countries refused to admit them. Himmler and Heydrich ordered the annihilation of the Jews, although Hitler was ultimately responsible for the decision; doubt is cast on the extermination of millions by gas. Aschenauer claims that his book contains memoirs written by Eichmann before his capture in 1959. In fact, these memoirs originate from Eichmann’s 1957 conversations with the Dutch Nazi journalist Willem Sassen in Argentina. The Israel police incorporated this material into the evidence they compiled for Eichmann’s trial in Jerusalem. Yahil compares the texts to show that Aschenauer changed the wording of the interview transcript in order to reduce Eichmann’s responsibility.

מפרט המוצר
ISSN 0084-3296
Year 1987
Catalog No. 198704
No. of Pages 29 pp.
Format Electronic article in Yad Vashem Studies, Volume XVIII, pp. 134-162, Edited by Aharon Weiss
Publisher Yad Vashem