Research Studies

View as Grid List
Sort by

הלמות הלב

המשכיות ותמורה בפעולות הסעד והרווחה של יהודי גרמניה, 1945-1933

 

רבקה אלקין

$26.00 $19.50

המחתרת היהודית בצרפת

מאבק למען הצלה

 

לוסיאן לזר

$26.00 $19.50

הנידונים למות

גורלם של שבויי מלחמה יהודים מברית-המועצות במלחמת העולם השנייה

 

עורכים: פאוול פוליאן, אהרון שנייר

$32.00 $24.00

הנשים היהודיות במחנה הריכוז רוונסבריק

 

 

רושל ג. סיידל

 

בשיתוף בית לוחמי הגיטאות 

$26.00 $19.50

הקדמה לרצח

פרעות יאסי, 29 ביוני 1941

 

ז'אן אנצ'ל

$29.00 $21.75

הרהורים על השואה

 

 

יהודה באואר

 

בשיתוף מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות 

$29.00 $21.75