Research Studies

View as Grid List
Sort by

השואה בהיסטוריה היהודית

היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות

עורך: דן מכמן

NIS 98.00 NIS 73.50

השואה: הייחודי והאוניברסלי

ספר יובל ליהודה באואר

 

עורכים: שמואל אלמוג, דניאל בלטמן, דוד בנקיר, דליה עופר

 

בשיתוף האוניברסיטה העברית

NIS 74.00 NIS 55.50

השואה: היסטוריה וזיכרון

ספר יובל לישראל גוטמן

 

עורכים: שמואל אלמוג, דניאל בלטמן, דוד בנקיר, דליה עופר

 

בשיתוף האוניברסיטה העברית 

NIS 74.00 NIS 55.50

והסנה איננו אכל

סוגיות מימי השואה בראי ההלכה

 

יחזקאל שרגא ליכטנשטיין

NIS 88.00 NIS 66.00

וישבתם בטח

ניצולי השואה בהתיישבות העובדת, 1955-1945

 

עדה שיין ושלמה בר-גיל

NIS 78.00 NIS 58.50

זו לא אותה גרודנה

קהילת גרודנה וסביבתה במלחמת העולם השנייה ובתקופת השואה 1944-1939

תקוה פתל־כנעני

NIS 88.00 NIS 66.00