בין הלשנה להצלה

החברה ההולנדית והשואה

פנחס בר־אפרת

$29.00
$21.75

המחקר בוחן את יחסן של החברה ההולנדית והנהגתה כלפי היהודים בתקופת הכיבוש הנאצי. מחד, עוסק הספר במלשינים ובמשתפי פעולה הולנדים שהסגירו יהודים לידי רודפיהם ומתאר את דרכי פעולתם ואת מניעיהם, וכן בוחן את העונשים שהוטלו עליהם; ומנגד, מייחד המחבר מקום חשוב למחתרת ההולנדית, ובפרט לאלה שהסתירו יהודים. הספר סוקר גם את תפקידה של המשטרה ההולנדית ששימשה זרוע פעילה ומרכזית במערכת המעצרים והגירושים של יהודי הולנד למחנות ההשמדה.

מפרט המוצר
Format 284 עמ', כריכה רכה, 23x15 ס"מ
מפרט טכני (2016) מסת"ב: 978-965-308-513-8