תנאי שימוש

כללי
חנות האינטרנט מופעלת על ידי יד ושם

החנות משמשת צינור לרכישת מוצרים ושירותים מיד ושם

"השימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה. בתקנון זה, המבקר/רוכש יכונה "הלקוח

הודעות ביצוע וחשבוניות

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, ישלח שרת התשלומים הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני, ובה אישור קבלת ההזמנה. חשבונית תישלח עם המוצר בדואר  

ביטול עסקה

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

ביטול עסקה צריך להתבצע ישירות מול יד ושם, ע"פ פרטי ההתקשרות המופיעים עבורה בחנות האינטרנטית, ועל פי מדיניות הביטול או ההחזרה של החנות

 

Close