banner

תנאי שימוש

כללי
חנות האינטרנט מופעלת על ידי יד ושם

החנות משמשת צינור לרכישת מוצרים ושירותים מיד ושם

"השימוש באתר זה כפוף לתנאי תקנון זה. בתקנון זה, המבקר/רוכש יכונה "הלקוח

הודעות ביצוע וחשבוניות

לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, ישלח שרת התשלומים הודעה ללקוח בדואר אלקטרוני, ובה אישור קבלת ההזמנה. חשבונית תישלח עם המוצר בדואר  

ביטול עסקה
ביטול עסקה צריך להתבצע ישירות מול יד ושם, ע"פ פרטי ההתקשרות המופיעים עבורה בחנות האינטרנטית, ועל פי מדיניות הביטול או ההחזרה של החנות