יצירת קשר

יד ושם
רשות הזיכרון לשואה ולגבורה
ת"ד 3477
ירושלים 9103401

טלפון: (972) 2 6443400
פקס: (972) 2 6443569

*
*
*
Close