banner

הוצאת יד ושם

מיין לפי

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם": תצוגת בית הכנסת ביד ושם

אוצרת: חביבה פלד-כרמלי, אוצרי משנה: מיכאל טל, שרה שור

NIS 208.00 NIS 156.00

אדז'יה יקירתי, ילדים יקרים: משפחת רוטגולד: מכתבים 1944-1940

עורך: סרז' שלמה רודגולד

עורכת המהדורה העברית: עדינה דרכסלר

NIS 104.00 NIS 78.00