השואה בהיסטוריה היהודית: היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות

dir='rtl'>עורך: דן מכמן

$28.00
$21.00

בכינוס שהתקיים ביד ושם בינואר 1999 עסקו כ-30 החוקרים מן הארץ ומן העולם בדרכים שבהן שולבה ומשולבת השואה בהקשרים יהודיים. במרכזו של הספר, המכנס את רוב ההרצאות, שלושה מוקדים: היסטוריוגרפיה – השואה והקשריה; עיבוד השואה בתודעתן של קהילות יהודיות בעולם; השואה בפרשנויות תאולוגיות ואידאולוגיות. בספר כלולים מאמריהם של סטיבן כץ, דן מכמן, יהודה באואר, רוברט ליברלס, טרודה מאורר, רנה פוזננסקי, פייר בירנבאום, רוברט ויסטריך, עדית זרטל, הנרי פיינגולד, אבי שגיא, יצחק גרינברג, גרשון גרינברג, מנחם פרידמן, עדי אופיר ועוד רבים וטובים.

מפרט המוצר
Format 704 עמ׳, כריכה קשה, 23x16 ס״מ
מפרט טכני (2005) מסת"ב: 965-308-096-2