חינוכו של הילד היהודי בגרמניה הנאצית: החוק וביצועו

dir='rtl'>יוסף ולק

$19.43
$14.57

האידיאולוגיה הנאצית חייבה את הפרדתם הגמורה של התלמידים היהודיים מעמיתיהם הגרמניים, ואת הרחקת המורים היהודיים מבתי הספר הממלכתיים. בעקבות פרעות נובמבר 1938 הוצאו כל התלמידים היהודיים מבתי הספר הגרמניים והועברה האחריות לחינוכם לידי "האיחוד הארצי של יהודי גרמניה", דבר שחייב את הציבור היהודי לכלכל את מערכת החינוך האוטונומית בכוחות עצמו. ואמנם, על אף התערבותם הגוברת של השלטונות בפעולות המנהיגות היהודית וחרף הצרת תחום מחייתה של האוכלוסייה היהודית, עלה בידיהם של ראשי החינוך היהודי לקיים רשת בתי ספר עצמאיים.

מפרט המוצר
Format 394 עמ', כריכה קשה, 22x15 ס"מ
מפרט טכני (1976)