לבבות חצויים: הוצאת ילדים יהודים מבתי נוצרים בפולין לאחר השואה

dir='rtl'>אמונה נחמני גפני

$22.29
$16.71

בשנת 1944 החלה הפעילות להצלת ילדים יהודים שהוסתרו במנזרים ובבתי נוצרים. הספר הזה עוסק בילדים שהוסתרו בבתי פולנים בתקופת השואה וניצלו ובפעולותיהם של גופים יהודיים שונים, שקמו לאחר המלחמה, לאיתורם, להוצאתם ולהעברתם למוסדות יהודיים. אמונה נחמני גפני בודקת את את הרקע לפעולות הללו, את דרכי הפעולה של כל אחד מן הארגונים האלה ואת מקורות המימון שעמדו לרשותם, את הלכי הרוח שאפיינו את האוכלוסייה הפולנית באותה העת ואת יחסם של מוסדות המדינה, כל זאת מתוך הדגשת הפן האנושי הרגשי.

בילדים האלה, שהוחבאו והוסתרו בבתי פולנים ונלקחו מהם אחרי המלחמה, עוסק הספר 'לבבות חצויים', שכתבה ד"ר אמונה נחמני-גפני... המחקר שערכה, במסגרת עבודת הדוקטורט שלה בהיסטוריה, הוא הראשון שנעשה בנושא. [חמוטל דגני, ידיעות אחרונות, 5 במאי 2005]

מפרט המוצר
Format 390 עמ׳, כריכה רכה, 23x15 ס״מ
מפרט טכני (2005) מסת"ב: 965-308-249-3