Due to the coronavirus outbreak, we are unfortunately not able to process shipments
Online courses are available for registration and will be conducted as scheduled.

 

 

משא זיכרון

$17.14

הערכה מציעה לאיש החינוך כלים לעיסוק בנושא השואה. התכנית מאפשרת גם הצגה כרונולוגית של האירועים וגם העמקה בסוגיות שונות, בהתאם לצורכי הקבוצה ולהקשר הלימודי. ייחודה של תכנית זו הוא בהדגשת גורלם של יהודי ברית המועצות בשואה.

בערכה תקליטור מולטימדיה ובו מצגת בת 21 שקופיות הניתנות להדפסה הכוללת תצלומים, יצירות אומנות וטקסטים, ומציגה את נושא השואה מכמה נקודות מבט: רצף של אירועים היסטוריים, מקומות, התרחשויות, דמויות ומושגים ייחודיים לתקופה.

הערכה מיועדת לתלמידי כיתות י"א - י"ב בבתי הספר ובחינוך הבלתי-פורמלי.

 

Products specifications
Format