Sorry - this product is no longer available

מולטימדיה בין העולמות (טרזין)

$8.57

אין אנו יודעים מהי תמונת החיים האמיתי בגטו. האם אנו יכולים להבין היום את חיי היום יום בגטו טרזיינשטט שהיו למעשה חיי אשליה על פתחו של המוות? תקליטור זה מנסה לחלץ ולצייר את תמונת החיים של יהודי הגטו. התוכנית מזמינה את הלומד להצטרף למסע בעקבות עולמם של היהודים בגטו טרזיינשטט. מסע זה מתמקד בקבוצות אוכלוסייה השונות שחיו בגטו – מבוגרים, ילדים, הורים ואחרים והיחסים ביניהם. מסע קשה זה מנסה להתחקות על רגשותיהם של אנשים אלו בימים של אבדן, של כאז ושל ניתוק זה מזה. עם זאת מסע זה מאתגר אותנו לבחון את האדם בשואה, את התמודדות שלו עם המצוקות הקשות ואת השברים העמוקים שלא היה אפשר לאחות. מיועד לתלמידי החטיבה העליונה, למחנכים וסטודנטים.

 

Products specifications
Format