אגרה לקבלת מידע

NIS 21.00

חוק חופש המידע מאפשר קבלת מידע, כפי שהוא מצוי ביד ושם בכל הקשור לרשות הזיכרון לשואה ולגבורה ולנושאים שבאחריותה. המידע ניתן בכפוף להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 ולתקנות חופש המידע, התשנ"ט – 1999. לתשלום אגרת בקשה לקבלת מידע, יש לשלם סכום של 20 שקלים חדשים.

 

Products specifications
Format