Sorry - this product is no longer available

בין תמולינו למחרינו

אסופת מקורות לטקסי זיכרון לשואה

 

 

$25.71

"התרגלנו לקום השכם בבוקר, בשבעלעמוד בתור ארוך, קערה בידינו, ולהמתין שייתנו לנו קצת מים חמים עם מלח או עם טעם של קפה...התרגלנו לישון בלי מיטה, לברך לשלום כל לובש מדים, לא ללכת על המדרכה, או ללכת על המדרכה, התרגלנו לסטירות לחי על לא סיבה, למהלומות ולהוצאות להורג התרגלנו לראות שעה שעה אלפי אומללים המובלים אלינו שעה שעה אלף הנלקחים מאתנו...". (מכתבי הפרוזה של פטר פישל, בן 15 שמצא את מותו באושוויץ ב-1944) אסופת מקורות המסייעת ונותנת מענה לצורכי המורים, המדריכים והתלמידים בעיצוב טקסי ההתייחדות ליום הזיכרון לשואה ולגבורה במוסדות החינוך בישראל ובמסעות בני נוער בפולין. אסופת המקורות ערוכה כך שתהיה גמישה ככל האפשר ותענה לצרכיו של המשתמש. הוא יוכל לבחור את החומרים המתאימים לו ולהרכיב אותם על פי הנושא, המקום, התכנים ואופי הקהל שהטקס מיועד לו. כמו כן ניתן למצוא באסופה מבוא דידקטי שיסייע בהכנת המסע לפולין.

אסופת המקורות ערוכה על פי רצף היסטורי: התקופה שבין שתי מלחמות העולם, עליית הנאציזם, גזרת 'הטלאי הצהוב', שלבי 'הפתרון הסופי', השחרור ומפגש החברה הישראלית עם שארית הפלטה. האסופה ערוכה גם על פי נושאים: הקרבן היהודי, דמותם של הרוצחים, העומדים מן הצד, חסידי אומות העולם, ילדים בשואה, הישרדות והתנגדות רוחנית ומזוינת, ועיצוב זיכרון הנספים בשואה. האסופה הופקה בשיתוף מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.

כריכה קשה.

 

Products specifications
Format