במערכה הגדולה

חוברת למורה לחטיבות העליונות על לוחמים יהודים במלחמת העולם השנייה

 

 

$10.86

לציון שישים שנה לסיומה של מלחמת העולם השנייה הוכנה חוברת למורה, שמציגה היבט רווח פחות בתודעה ובזיכרון של התקופה. בשורותיהם של כל הצבאות שנלחמו בנאצים, ובראשם הצבא האדום של ברית-המועצות וצבא ארצות הברית, לחמו מאות אלפי חיילים יהודים. החוברת מביאה את הנתונים ביחס למדינות הלוחמות, ומשלבת סיפורים אישיים של חיילים וחיילות מכל הצבאות. בחוברת מוצגים מספר נושאים לדיון ועיון, ובמרכזן שאלת משמעות הלחימה היהודית בכל הצבאות במלחמת העולם השנייה. האם לחמו היהודים מתוך סולידריות יהודית, או מתוך רגשות פטריוטיים לארצותיהם הנתונות במלחמה? הסיפורים האישיים שבחוברת פותחים אפשרות לבחינת שאלה זו ושאלות נוספות המשתמעות ממנה: האם היה הבדל בין חיילים יהודים לאחרים בקרבות עצמם? האם השתתפותם בלחימה הייתה בבחינת התנגדות למדיניות האנטי-יהודית של הנאצים, ובמיוחד בשלב "הפתרון הסופי"? בחוברת משולבות מפות ותמונות, וכן הצעות לפעילויות לימודיות וחווייתיות שונות.

 

Products specifications
Format