Sorry - this product is no longer available

ברוך הדמיון ארור הדמיון

 

 

בת-שבע דגן

NIS 38.00

בת־שבע דגן מעלה את חוויותיה של נערה המתבגרת במחנות ריכוז תחת הכיבוש הנאצי, מסכת שירים תעודיים ומקוריים. במחוות אנושיות של חמלה, הזדהות ותמיכה הדדית, היא וחברותיה מצליחות לטעת אמונה ותקווה בעתיד אחר. זהו מסע על העבר המיוחד במינו, כתוב בשפה ציורית, ישירה ומאופקת, מובנת לבני הנוער. העיצוב והאיורים של יעקב גוטרמן מעניקים לטקסט מימד מיוחד. בת־שבע דגן, פסיכולוגית ומחנכת, פיתחה גישה פסיכו-פדגוגית להוראת השואה. מנחה קבוצות נוער, מרצה אורחת בארצות הברית, קנדה ובאירופה, ובארץ במכללות, בבתי-ספר וביד ושם.

 

Products specifications
Format