banner

גבורה בלב התופת: פרקי קריאה

בעריכת אברהם מילגרם ורוברט רוזט

NIS 78.00
NIS 58.50

מה הייתה משמעותה של הגבורה בימי השואה? האם זו באה לידי ביטוי רק בהתנגדות חמושה של יהודים ולחימה באויב באמצעות נשק דוגמת מרד גטו ורשה או השתקפה גם במעשים קטנים לכאורה, לעִתים אף סמויים, של תעוזה אנושית ואומץ לב שבנסיבות התרחשותם הם בלתי נתפסים בעליל? באסופה לוקטו קטעים מכּתבים ויומנים שנכתבו בימי השואה ובהם הכותבים עוסקים במושג הגבורה, במושגים דומים כמו אומץ לב ותעוזה כמו גם בהיפוכם. התיעוד הנכלל באסופה זו מבטא מגוון רחב של עמדות ודעות שהשוני ביניהן נובע בין היתר מהשוני בזמן, במָּקום ובנסיבות ההתרחשות בתקופת השואה. מתברר כי הדעה שהייתה רווחת בעבר ולפיה היו יהודים שלחמו עם נשק בידם והיו שהלכו בפסיביות למותם אינה מציגה את התמונה המלאה והמורכבת של הנסיבות, של מושג הגבורה ושל תגובותיהם של היהודים בזמן השואה. אין ספק שהתעודות המרגשות והנוגעות ללב המוצגות בספר מדגימות בבירור כי פנים רבות לגבורה ולגיבורים.

 

Products specifications
Year 2013
ISBN 978-965-308-438-4
No. of Pages 198 עמ׳
Size 22X15 ס“מ
Publisher יד ושם בשיתוף הכנסת
Format כריכה רכה
Translator
Customers who bought this item also bought

אושוויץ: אנטומיה של מחנה מוות

עורכים: ישראל גוטמן, מיכאל ברנבאום
עורכת המהדורה העברית: בלה גוטרמן | מאנגלית: איה ברויר

NIS 104.00 NIS 78.00