Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

האביב יגיע בעל כורחו: נדודיה של משפחה יהודית מוורשה ברחבי ברית־המועצות

יואל נץ

$19.43
$14.57

סיפור מסעותיה ותלאותיה של משפחת ווליניץ בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה, במהלכה ולאחריה, מסופר ביד אמן דרך עיניו של אחד מבניה. קורותיה של המשפחה הענפה שעיקר פרנסתה מעסקי הצילום מתחילים בעיר פינסק, עם צאתו של הנער לייב'לה ווליניץ לחיי עבודה עצמאיים, והמשכה בעסק המשגשג שהקים בוורשה, באילוץ לנטוש לברית־המועצות, בחזרה לפולין, בשהות במחנה עקורים בגרמניה, בעלייה לארץ־ישראל ובניסיונות להשתלב בחיי העבודה והחברה בה.

 

Products specifications
Format 284 עמ', כריכה רכה, 21x14 ס"מ
Technical Details (2011) מסת"ב: 965-308-395-0
Customers who bought this item also bought

פפיצ'ק: הוא לא ידע את שמו

יוסי שריד

בשיתוף ידיעות אחרונות

$19.43 $14.57

היתה פה פעם משפחה

ליזי דורון

$21.14 $15.86