Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

הבזקי זיכרון: צילום בתקופת השואה

אוצרת: ויויאן אוריה

NIS 196.00
NIS 147.00

התיעוד החזותי הוא אחד הגורמים החשובים בעיצוב התודעה ההיסטורית של השואה. לצד תיעוד ארכיוני של אירועי התקופה והמחקר בנושא, תרם התיעוד החזותי לידע על השואה, והשפיע על אופן ניתוחה והבנתה ועל האופן שבו נחרתה בזיכרון הקולקטיבי. למצלמה ולכוחה המניפולטיבי עוצמה אדירה ויכולת השפעה מרחיקת לכת. הגם שהצילום מתיימר לשקף את המציאות כהווייתה, הוא בעצם פרשנות שלה, שכן מרכיבים כמו השקפת עולם, ערכים ותפיסה מוסרית משפיעים על בחירת האובייקט המצולם ועל דרך הצגתו. כאשר תיעוד חזותי משמש גם תעודה היסטורית, השימוש בו מחייב לייחס חשיבות למרכיבים אלה. גורמים שונים צילמו בתקופת השואה. במשטר הגרמני הנאצי, שהועיד תפקיד מכריע לתעמולה, היה התיעוד החזותי אפיק ביטוי וכלי למניפולציה לגיוס המונים. תיעוד זה מעיד הן על האידיאולוגיה הנאצית והן על האופן שבו ביקשו המנהיגים הנאציים לעצב את דמותם. בכמה גטאות היה הצילום היהודי מרכיב במאבק ההישרדות של היהודים הכלואים בהם, וכן ביטוי לפעילות מחתרתית שמעידה על הרצון לתעד ולהעביר מידע על המתרחש. צבאות בעלות הברית, שהבינו את ערכם התעמולתי של המחנות ששחררו, תיעדו את המראות שנגלו לעיניהם, הביאו צלמים רשמיים ועודדו את החיילים להנציח את זוועות הנאצים גם לצורך איסוף ראיות. התערוכה מציגה במבט ביקורתי את התיעוד מבעד לעדשת המצלמה, תוך הפניית זרקור לנסיבות הצילום ולתפיסת עולמו של הצלם המתעד ותוך התייחסות לנקודת מבטם השונה והייחודית של הצלמים היהודים.

 

Products specifications
Format 216 עמ', כריכה קשה, 25X29 ס"מ
Technical Details (2018) מסת"ב: 978-965-308-558-9, מק"ט: 967
Customers who bought this item also bought

The Jewish Underground Press in Warsaw: Volume One - May 1940–January 1941

Editors: Joseph Kermish, Tikva Fatal-Knaani

NIS 168.00

יומן ורשימות מתקופת המלחמה: גטו ורשה: ספטמבר 1939 - דצמבר 1942, כרך א'

עמנואל רינגלבלום

עורכים: ישראל גוטמן, יוסף קרמיש, ישראל שחם

בשיתוף בית לוחמי הגטאות 

NIS 78.00 NIS 58.50