חלמנו - כפר נידח באירופה: מחנה ההשמדה הנאצי הראשון

שמואל קרקובסקי

$20.53

המחקר הראשון והמקיף שנכתב בארץ על מחנה חלמנו, שהיה מחנה ההשמדה הראשון שהוקם בפולין. בכך נוסף שמו של הכפר הקטן אל מילון האימה של התקופה הנאצית. בחלמנו הופעלה לראשונה השיטה של המתה באמצעות גז באתר השמדה קבוע, ולאחר שיפורים ושינויים טכניים הועתקה הדרך הזאת למחנות ההשמדה האחרים. המחבר, שמואל קרקובסקי, יליד ורשה 1928, היה חבר בארגון הנוער המחתרתי בגטו לודז' ואסיר במחנות הריכוז הנאציים.

"ספרו של שמואל קרקובסקי, ניצול גטו לודז' וחוקר ותיק, דן במחנה ההשמדה חלמנו, שנהרס כליל על-ידי הגרמנים בניסיונם לטשטש את עקבות הרצח. למרות היותו מחנה ההשמדה הראשון... מעט מאוד נכתב עליו עד כה... הספר מחזק את הכרתנו בדבר הנסיבות המיוחדות שמנעו כל אפשרות להתנגדות בגטו לודז' ועם זאת חושף אירועים רבים של עמידה במובן הרחב..." [חוה אשכולי, גשר, חורף תשס"ג].

"לפנינו מחקר מיוחד במינו בתולדות השואה... המחבר פורש לפני הקורא מרקם של תעודות ארכיוניות ראשוניות, שאותן הוא מלווה בהערות מאירות" [צבי בכרך, מעריב, 25 בינואר 2002].

המחקר הראשון והמקיף שנכתב בארץ על מחנה חלמנו, שהיה מחנה ההשמדה הראשון שהוקם בפולין. בכך נוסף שמו של הכפר הקטן אל מילון האימה של התקופה הנאצית. בחלמנו הופעלה לראשונה השיטה של המתה באמצעות גז באתר השמדה קבוע, ולאחר שיפורים ושינויים טכניים הועתקה הדרך הזאת למחנות ההשמדה האחרים. המחבר, שמואל קרקובסקי, יליד ורשה 1928, היה חבר בארגון הנוער המחתרתי בגטו לודז' ואסיר במחנות הריכוז הנאציים.

"ספרו של שמואל קרקובסקי, ניצול גטו לודז' וחוקר ותיק, דן במחנה ההשמדה חלמנו, שנהרס כליל על-ידי הגרמנים בניסיונם לטשטש את עקבות הרצח. למרות היותו מחנה ההשמדה הראשון... מעט מאוד נכתב עליו עד כה... הספר מחזק את הכרתנו בדבר הנסיבות המיוחדות שמנעו כל אפשרות להתנגדות בגטו לודז' ועם זאת חושף אירועים רבים של עמידה במובן הרחב..." [חוה אשכולי, גשר, חורף תשס"ג].

"לפנינו מחקר מיוחד במינו בתולדות השואה... המחבר פורש לפני הקורא מרקם של תעודות ארכיוניות ראשוניות, שאותן הוא מלווה בהערות מאירות" [צבי בכרך, מעריב, 25 בינואר 2002].

Products specifications
Year 2001
ISBN 965-308-112-8
No. of Pages 208 עמ׳
Size 23X16 ס״מ
Publisher יד ושם
Format כריכה רכה
Translator
Close