יד ושם – קובץ מחקרים: כרך ל"ב

עורך: דוד זילברקלנג

$20.53

יד ושם - קובץ מחקרים הוא כתב עת מדעי שמפרסם את מאמריהם של מיטב חוקרי השואה בארץ ובעולם והוא מוקדש לבחינת תולדות השואה על היבטיה השונים. מאז יצא לאור ב-1957 ככתב עת ראשון בתחומו פרסמו בו מאות מאמרים, רבים מהם היו פורצי דרך מבחינה מחקרית. יד ושם - קובץ מחקרים, הוא נכס חיוני לכל ספרייה שמבקשת להחזיק על מדפיה את המחקרים העדכניים בנושא השואה. החל מכרך ל"ה יד ושם- קובץ מחקרים מופיע פעמיים בשנה, באביב ובסתיו, וכך יוכלו הקוראים להתוודע במהירות למחקרים החשובים הרואים אור בקובץ.

תוכן עניינים: מבוא; פקנהיים והשואה: העמדת דברים על דיוקם; השואה בהונגריה: פעולות הצלה בהונגריה: מיתוס ומציאות (רנדולף ל' בראהם); השואה בהונגריה כפי שהיא משתקפת במשפטי בית הדין העממי בבודפשט (לסלו קרשאי); שתי ערים, מדיניות שונה, תוצאה אחת: הדה-יודאיזציה של פץ' ושל סגד ב-1944 (יודית מולנר); היסטוריה, זיכרון ו"עבר שימושי" במחשבה הציבורית של יהודי הונגריה – 1939-1938 (גיא מירון); האם יגן העבר על יהודי הונגריה? תגובתם של אינטלקטואלים יהודים לחקיקה האנטי-יהודית (אנה סלאי); סוגה בתמורה: רומן המשפחה היהודי-ההונגרי אחרי השואה (ריטה הורבט); יהודים, פולנים והשואה: זרים, אויבים, מסוכנים: דימוי היהודים ו"הבעיה היהודית" בעיתונות של האינטליגנציה הקתולית בשנות השלושים בפולין (דריוש ליביונקה); גן עדן או גיהינום? שתי פנים של מחנה האסאג-קיילצה (פליציה קראי); סיפור גנשובקה: דף עלום בתולדות המאבק היהודי (אדוארד קוסוי); השפעתן של חזיתות חדשות במלחמה על השואה – שלוש נקודות מבט: תשדורות סותרות: המודיעין על "הפתרון הסופי" שהיה בידי הבריטים מקליטת מברקי אלחוט וממקורות אחרים, 1942-1941 (ניקולס טרי); האישה היהודייה בפולין מראשית הכיבוש ועד הגירוש לגטאות (רחל הודרה); מדוע נכתבה איגרת הבזק של היידריך? הערה בעניין סיבת כתיבתה ומשמעותה (דן מכמן); הס"ס וההיבט הכלכלי של רצח עם – Michael Thad Allen, The Business of Genocide: The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps, Chapel Hill and London: The University of North CarolinaPress, 2002; Hermann Kaienburg, Die Wirtschaft der SS, Berlin: Metropol, 2003; Jan Erik Schulte, Zwangsarbeit und Vernichtung: Das Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 1933-1945, Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh, 2001 (יואכים ניאנדר); היסטוריונים ומאמינים מושבעים - Isabel Heinemann, “Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen: Wallenstein Verlag, 2003 (יעקב לזוביק); בעיני אישה - Nechama Tec, Resilience and Courage: Women, Men and the Holocaust, New Haven and London: Yale University Press, 2003 (יהודית תידור באומל); הבחנות, מחכימות, יישוב הדעת המרחיב את ההבנה - Dan Michman, Holocaust Historiography: A Jewish Perspective, London: Vallentine Mitchell, 2003 (מיכאל ברנבאום); אנציקלופדיה לספרות השואה – צעד ראשון - S. Lillian Kremer, ed., Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their Work, Vol. (נתן כהן)1-2, New York, London: Routledge, 2003;

יד ושם - קובץ מחקרים הוא כתב עת מדעי שמפרסם את מאמריהם של מיטב חוקרי השואה בארץ ובעולם והוא מוקדש לבחינת תולדות השואה על היבטיה השונים. מאז יצא לאור ב-1957 ככתב עת ראשון בתחומו פרסמו בו מאות מאמרים, רבים מהם היו פורצי דרך מבחינה מחקרית. יד ושם - קובץ מחקרים, הוא נכס חיוני לכל ספרייה שמבקשת להחזיק על מדפיה את המחקרים העדכניים בנושא השואה. החל מכרך ל"ה יד ושם- קובץ מחקרים מופיע פעמיים בשנה, באביב ובסתיו, וכך יוכלו הקוראים להתוודע במהירות למחקרים החשובים הרואים אור בקובץ.

תוכן עניינים: מבוא; פקנהיים והשואה: העמדת דברים על דיוקם; השואה בהונגריה: פעולות הצלה בהונגריה: מיתוס ומציאות (רנדולף ל' בראהם); השואה בהונגריה כפי שהיא משתקפת במשפטי בית הדין העממי בבודפשט (לסלו קרשאי); שתי ערים, מדיניות שונה, תוצאה אחת: הדה-יודאיזציה של פץ' ושל סגד ב-1944 (יודית מולנר); היסטוריה, זיכרון ו"עבר שימושי" במחשבה הציבורית של יהודי הונגריה – 1939-1938 (גיא מירון); האם יגן העבר על יהודי הונגריה? תגובתם של אינטלקטואלים יהודים לחקיקה האנטי-יהודית (אנה סלאי); סוגה בתמורה: רומן המשפחה היהודי-ההונגרי אחרי השואה (ריטה הורבט); יהודים, פולנים והשואה: זרים, אויבים, מסוכנים: דימוי היהודים ו"הבעיה היהודית" בעיתונות של האינטליגנציה הקתולית בשנות השלושים בפולין (דריוש ליביונקה); גן עדן או גיהינום? שתי פנים של מחנה האסאג-קיילצה (פליציה קראי); סיפור גנשובקה: דף עלום בתולדות המאבק היהודי (אדוארד קוסוי); השפעתן של חזיתות חדשות במלחמה על השואה – שלוש נקודות מבט: תשדורות סותרות: המודיעין על "הפתרון הסופי" שהיה בידי הבריטים מקליטת מברקי אלחוט וממקורות אחרים, 1942-1941 (ניקולס טרי); האישה היהודייה בפולין מראשית הכיבוש ועד הגירוש לגטאות (רחל הודרה); מדוע נכתבה איגרת הבזק של היידריך? הערה בעניין סיבת כתיבתה ומשמעותה (דן מכמן); הס"ס וההיבט הכלכלי של רצח עם – Michael Thad Allen, The Business of Genocide: The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps, Chapel Hill and London: The University of North CarolinaPress, 2002; Hermann Kaienburg, Die Wirtschaft der SS, Berlin: Metropol, 2003; Jan Erik Schulte, Zwangsarbeit und Vernichtung: Das Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt 1933-1945, Paderborn/München/Wien/Zürich: Ferdinand Schöningh, 2001 (יואכים ניאנדר); היסטוריונים ומאמינים מושבעים - Isabel Heinemann, “Rasse, Siedlung, deutsches Blut”. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas, Göttingen: Wallenstein Verlag, 2003 (יעקב לזוביק); בעיני אישה - Nechama Tec, Resilience and Courage: Women, Men and the Holocaust, New Haven and London: Yale University Press, 2003 (יהודית תידור באומל); הבחנות, מחכימות, יישוב הדעת המרחיב את ההבנה - Dan Michman, Holocaust Historiography: A Jewish Perspective, London: Vallentine Mitchell, 2003 (מיכאל ברנבאום); אנציקלופדיה לספרות השואה – צעד ראשון - S. Lillian Kremer, ed., Holocaust Literature: An Encyclopedia of Writers and Their Work, Vol. (נתן כהן)1-2, New York, London: Routledge, 2003;

Products specifications
Year 2004
No. of Pages 414 עמ'
Size 22X14 ס״מ
Publisher יד ושם
Format כריכה קשה
Translator
Close