יהדות פולין

NIS 30.00

"טעות היא לחשוב שיהודים הם אנשים בלא מולדת. האמת היא, שהמולדת שלנו היא הארץ שבה חיים, עובדים, לוחמים ומקווים לטוב. האמת היא, שהאנטישמיות רוצה לשכנע יהודים ולא יהודים כאחד, שהיהודים הם זרים, ויש להיפטר מהם, הם רואים עצמם כאזרחים שווי זכויות, הנושאים בעול יחד עם כל האזרחים האחרים, ודורשים לעצמם אותן זכויות ממש שיש לאחרים" )ויקטור אלטר, נאום בקונגרס הבינלאומי של האיגודים המקצועיים שהתקיים בשוויץ, יולי 1939 ( "עלינו לנסות כל דרך שתביא להטבת מצבם של יהודי פולין, ואין לנהוג בקלות ראש בשעה שהאינטרסים של מיליוני יהודים מונחים על כפות המאזניים…המנהיגים חייבים להיות מוכנים להקריב את אהדת ההמונים תמורת הסיכוי להיטיב את מצבם של ההמונים" )ליאון רייך, ציונים כלליים( הקהילה היהודית בפולין, הייתה הריכוז היהודי השני בגודלו בעולם שבין שתי מלחמות עולם. חוברת זו מתארת את חיי היהודים על פלגיהם השונים, מתוך היבטים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים. היא מציגה בפני התלמידים את הבעיות הקיומיות שבהן יהודי פולין התחבטו ואת הפתרונות השונים שהציעו פלגים שונים לעתידה של יהדות פולין. החוברת מתוכננת כך שהתלמיד יעלה פתרונות משלו על־ פי המקורות העשירים והמגוונים העומדים לרשותו, ויעמת פתרונות אלו עם המצב ההיסטורי שהיהודים היו נתונים בו.

 

"טעות היא לחשוב שיהודים הם אנשים בלא מולדת. האמת היא, שהמולדת שלנו היא הארץ שבה חיים, עובדים, לוחמים ומקווים לטוב. האמת היא, שהאנטישמיות רוצה לשכנע יהודים ולא יהודים כאחד, שהיהודים הם זרים, ויש להיפטר מהם, הם רואים עצמם כאזרחים שווי זכויות, הנושאים בעול יחד עם כל האזרחים האחרים, ודורשים לעצמם אותן זכויות ממש שיש לאחרים" )ויקטור אלטר, נאום בקונגרס הבינלאומי של האיגודים המקצועיים שהתקיים בשוויץ, יולי 1939 ( "עלינו לנסות כל דרך שתביא להטבת מצבם של יהודי פולין, ואין לנהוג בקלות ראש בשעה שהאינטרסים של מיליוני יהודים מונחים על כפות המאזניים…המנהיגים חייבים להיות מוכנים להקריב את אהדת ההמונים תמורת הסיכוי להיטיב את מצבם של ההמונים" )ליאון רייך, ציונים כלליים( הקהילה היהודית בפולין, הייתה הריכוז היהודי השני בגודלו בעולם שבין שתי מלחמות עולם. חוברת זו מתארת את חיי היהודים על פלגיהם השונים, מתוך היבטים פוליטיים, חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים. היא מציגה בפני התלמידים את הבעיות הקיומיות שבהן יהודי פולין התחבטו ואת הפתרונות השונים שהציעו פלגים שונים לעתידה של יהדות פולין. החוברת מתוכננת כך שהתלמיד יעלה פתרונות משלו על־ פי המקורות העשירים והמגוונים העומדים לרשותו, ויעמת פתרונות אלו עם המצב ההיסטורי שהיהודים היו נתונים בו.

 

Products specifications
Format
Close