Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

יהודי ורשה, 1943-1939: גטו, מחתרת, מרד - מהדורה מחודשת ומורחבת

ישראל גוטמן

$28.00
$21.00

ורשה הייתה מרכז החיים היהודיים במזרח אירופה, והציבור היהודי שישב בה היה הגדול והמגוון ביותר באירופה. במחקר נפרשׂים חיי היום־יום, המעבר לגטו ומאבק הקיום בו, פעילות היודנרט והמוסדות היהודיים, התארגנות המחתרת בגטו, ומשולב בו דיון מעמיק במדיניות הגרמנית וביחסה של החברה הפולנית כלפי היהודים. דגש מיוחד מושם בניתוח הארגונים הפוליטיים ובעיקר תנועות הנוער, שהיו הגוף היוזם והפעיל בהכנות למרד ובלחימה. המחקר, המתבסס על תיעוד עשיר, מתאר את קורות יהודי ורשה ומאבקם מאז פרוץ מלחמת העולם השנייה ועד לפרק האחרון והטרגי בדרכה של הקהילה - המרד היהודי, הריסת הגטו והשמדת אחרוני הקהילה.

 

Products specifications
Format 696 עמ', כריכה רכה, 23X15 ס"מ
Technical Details (2011) מסת"ב: 978-965-308-393-6
Customers who bought this item also bought

מרד הנצורים: מרדכי אנילביץ' וההתקוממות בגטו ורשה

ישראל גוטמן

 

בשיתוף הוצאת מורשת

$28.00 $21.00

עמנואל רינגלבלום: האדם וההיסטוריון

עורך: ישראל גוטמן

$21.14 $15.86

הדרך למשפטי נירנברג: גיבוש מדיניות הענישה כלפי פושעי המלחמה

אריה י‘ כוכבי | מאנגלית: עמינדב שמיר

בשיתוף מכון בן־גוריון לחקר ישראל והציונות

$25.14 $18.86