Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

יהי זכרך אהבה

DVD ישראל, 47 דקות

 

סיפורו של עובדיה ברוך

NIS 30.00

במרס 1943 , בהיותו בן עשרים, גורש עובדיה ברוך עם כל משפחתו מסלוניקי לאושוויץ. עם הגיעם לאושוויץ נשלחה משפחתו הענפה לתאי הגזים. במשך חודשים ארוכים נלחם עובדיה על חייו עד לשחרורו במאי 1945 ממאוטהאוזן. במהלך שהותו באושוויץ פגש עובדיה את עליזה צרפתי, צעירה יהודייה מסלוניקי ונרקם ביניהם סיפור אהבה מיוחד ומרגש תחת תנאים בלתי אנושיים. סרט ייחודי ומרתק זה מספר את סיפור הישרדותם ואהבתם של עובדיה ועליזה באושוויץ, את פגישתם הפלאית לאחר השואה ואת הבית שהקימו יחדיו בישראל. הופק על ידי בית הספר המרכזי להוראת השואה, יד ושם והמרכז למולטימדיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. מיועד לתלמידי החטיבה העליונה, למחנכים וסטודנטים. הסרט הופק בתמיכת קרן משפחת אדלסון וועידת התביעות נגד גרמניה.

 

Products specifications
Format