ילדות והתבגרות בעולם של חורבן, ערכת בנים

ערעור עולמם של הילדים היהודיים המזרח אירופה

 

 

$28.57

ערכת לימוד דרכה מתוודעים התלמידים אל דרכי ההתמודדות של ילדים יהודיים עם השבר שהביא עמו הכיבוש הנאצי מיד עם ראשיתו, הגזרות הראשונות וחובת ענידת אות הקלון. כל אלה באמצעות ניתוח עדויות, זיכרונות ותצלומים המאפשרים דיונים חינוכיים מעמיקים. יש לבחור בין ערכה המיועדת לכיתות בנים או לכיתות בנות.

 

Products specifications
Format