מחללי הזיכרון

$7.89

לאחר תקופה של ירידה בהיקף האנטישמיות בעולם, התרבו בשלוש השנים האחרונות ביטויי השנאה וגילויי האלימות כלפי יהודים במקומות שונים. בין שהמגמות הללו משקפות תהליכים ארוכי טווח, ובין שהן תוצאה של מתחים ואירועים פוליטיים זמניים, יש בהן כדי ללמד על המקום הקבוע שתופסת האנטישמיות בעולם המודרני. אחד הביטויים המובהקים של האנטישמיות בת ימינו הוא התופעה של הכחשת השואה. אמנם תופעה זו נמצאת כבר שנים רבות במגמת עלייה, אך אין להוציא מהכלל אפשרות כי יש זיקה הדוקה בין המתרחש בימינו ובין הפרסומים השקריים באשר לשואה. ב"מחללי הזיכרון", יחידת מידע המופקת מטעם יד ושם ו'יד יצחק הרצוג', אנו מבקשים להביא לידיעת הציבור הישראלי את שורשי התופעה, מניעיה, גילוייה השונים ומטרותיה.

 

לאחר תקופה של ירידה בהיקף האנטישמיות בעולם, התרבו בשלוש השנים האחרונות ביטויי השנאה וגילויי האלימות כלפי יהודים במקומות שונים. בין שהמגמות הללו משקפות תהליכים ארוכי טווח, ובין שהן תוצאה של מתחים ואירועים פוליטיים זמניים, יש בהן כדי ללמד על המקום הקבוע שתופסת האנטישמיות בעולם המודרני. אחד הביטויים המובהקים של האנטישמיות בת ימינו הוא התופעה של הכחשת השואה. אמנם תופעה זו נמצאת כבר שנים רבות במגמת עלייה, אך אין להוציא מהכלל אפשרות כי יש זיקה הדוקה בין המתרחש בימינו ובין הפרסומים השקריים באשר לשואה. ב"מחללי הזיכרון", יחידת מידע המופקת מטעם יד ושם ו'יד יצחק הרצוג', אנו מבקשים להביא לידיעת הציבור הישראלי את שורשי התופעה, מניעיה, גילוייה השונים ומטרותיה.

 

Products specifications
Format
Close