מכוות האור

12 כרזות צבעוניות 50x70 ס""מ חוברת למורה

 

המפגש בין ניצולי השואה לישוב בארץ- דימוי ומציאות

NIS 100.00

"הגענו כווי אור ונכוונו מאור הארץ" כתב הסופר אהרון אפלפלד וביטא בכך את מסכת הייסורים של קליטת ניצולי השואה בישראל. מטרת הערכה היא להפגיש את התלמיד עם קשיי הקליטה של ניצולי השואה בישראל ועם הדילמות והבעיות שעלו במפגש בינם לבין הישראלים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. לימוד מסכת הייסורים של קליטת ניצולי השואה בישראל מחדד את רגישותו של התלמיד ביחס לאחר, לחדש ולשונה שלעתים היחס אליו מרוחק ומנוכר. הערכה מכילה כרזות שהופצו ביישוב העברי בארץ׀ישראל בשלהי מלחמת העולם השנייה ולאחריה, וכמו כן תמונות. בחוברת למורה, מאמרו של אהרן אפלפלד על הניצולים, קטעי עדויות והצעות לעבודה בכיתה. הערכה הופקה בשיתוף מינהל חברה ונוער והאגף לתכניות לימודים במשרד החינוך.

 

"הגענו כווי אור ונכוונו מאור הארץ" כתב הסופר אהרון אפלפלד וביטא בכך את מסכת הייסורים של קליטת ניצולי השואה בישראל. מטרת הערכה היא להפגיש את התלמיד עם קשיי הקליטה של ניצולי השואה בישראל ועם הדילמות והבעיות שעלו במפגש בינם לבין הישראלים בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. לימוד מסכת הייסורים של קליטת ניצולי השואה בישראל מחדד את רגישותו של התלמיד ביחס לאחר, לחדש ולשונה שלעתים היחס אליו מרוחק ומנוכר. הערכה מכילה כרזות שהופצו ביישוב העברי בארץ׀ישראל בשלהי מלחמת העולם השנייה ולאחריה, וכמו כן תמונות. בחוברת למורה, מאמרו של אהרן אפלפלד על הניצולים, קטעי עדויות והצעות לעבודה בכיתה. הערכה הופקה בשיתוף מינהל חברה ונוער והאגף לתכניות לימודים במשרד החינוך.

 

Products specifications
Format
Close