Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

שנות ראינו רעה, מערכי שיעור נלווים

NIS 44.00

היחידה כוללת 4 מערכי שיעור, המבוססים על ספרי הסדרה "שנות רעינו רעה". המערכים משלבים קריאה ודיון, עבודה בקבוצות וצפייה בקלטת העדויות המצורפת. נושא המערכים הוא התמודדות ההנהגה הרבנית והציבור הדתי עם מצוקות השעה בעולם של שבר שבו קרסו כל מסגרות החיים. מערכי השיעור מיועדים לתלמידים ומורים בבתי הספר התיכוניים ופרחי הוראה. משך השיעורים: תשעים דקות כל אחד

 

Products specifications
Format