Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

Sorry - this product is no longer available

מציל אחי אנוכי

יהודים מצילים יהודים בימי השואה

 

 

NIS 48.00

הצלת יהודים בידי יהודים היש דבר פשוט וטבעי מזה? בחוברת שלפנינו נחשף הקורא למעשי ההצלה שנעשו בידי היהודים בתקופת השואה, ומגלה שמעשי הצלה אלה אינם מובנים מאליהם. גם כאן, כמו בתחומים אחרים הצליחה השואה לערער מערכות יחסים אנושיות המושתתות על ערכי מוסר ומוסכמות חברתיות. בבואנו לבחון את מעשי ההצלחה הללו, אנו למדים על ייחודה של החברה היהודית השרויה בשעותיה הקשות ביותר, שגם המציאות האכזרית שהיא נתונה בה לא מרפה את כוחה. מרקם היחסים ונערכים האנושיים אינם חדלים להתקיים. החוברת בנויה משישה סיפורי הצלה של יהודים מציגים היבטים שונים של הנושא : יחידים שפעלו כמצילים, פעילות משותפת עם גורמים לא יהודיים וארגוני הצלה. הסיפורים מלווים בשאלות, נושאים לדיון והצעות לפעילויות לימודיות.

 

Products specifications
Format