Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

משא זיכרון

$17.14

הערכה מציעה לאיש החינוך כלים לעיסוק בנושא השואה. התכנית מאפשרת גם הצגה כרונולוגית של האירועים וגם העמקה בסוגיות שונות, בהתאם לצורכי הקבוצה ולהקשר הלימודי. ייחודה של תכנית זו הוא בהדגשת גורלם של יהודי ברית המועצות בשואה.

בערכה תקליטור מולטימדיה ובו מצגת בת 21 שקופיות הניתנות להדפסה הכוללת תצלומים, יצירות אומנות וטקסטים, ומציגה את נושא השואה מכמה נקודות מבט: רצף של אירועים היסטוריים, מקומות, התרחשויות, דמויות ומושגים ייחודיים לתקופה.

הערכה מיועדת לתלמידי כיתות י"א - י"ב בבתי הספר ובחינוך הבלתי-פורמלי.

 

Products specifications
Format