Sorry - this product is no longer available

סוגיות נבחרות בתולדות השואה - קורס מקוון

סוגיות נבחרות בתולדות השואה - קורס וידאו מקוון
ההשתלמות מיועדת גם למורי אופק חדש - 30 שעות עם ציון.

תאריך פתיחת ההשתלמות – 4 ביולי 2021
תאריך סיום ההשתלמות – 30 באוגוסט 2021

יום עיון: מקוון

לאחר ההרשמה, תקבלו תוך כמה ימים למייל לינק לרישום וכניסה לקורס. 

$61.54

 

ההשתלמות המקוונת, "סוגיות נבחרות בתולדות השואה", בוחנת באופן מעמיק סוגיות שונות בתולדות השואה, במטרה להגיע להבנה רחבה יותר של האירועים והתהליכים שהתרחשו בתקופת השואה. שלושת הפרקים הראשונים בהשתלמות הם כרונולוגיים ועוסקים במגוון נושאים בתולדות השואה, ובהם: העולם היהודי בין מלחמות העולם, עלייתם של הנאצים לשלטון, המדיניות האנטי-יהודית ותגובות היהודים, פרוץ המלחמה, גטאות וגירושים והתפתחותו ויישומו של ה'פתרון הסופי'. שלושת הפרקים האחרים תמטיים, ועוסקים בסוגיות מרכזיות בחקר השואה: אנטישמיות והתפתחותה במהלך השנים, שילוחים וגירושים, ולבסוף, דיון בשאלות נבחרות בדיסציפלינות שונות.

באתר ההשתלמות מאגר מידע המספק את כל המקורות הדרושים למשתלמים.
הלמידה נעשית מהבית בזמנם החופשי של המשתלמים.

.ההשתלמויות פתוחות לקהל הרחב אך מזכות בגמול השתלמות אך ורק אנשי הוראה

חברי ארגון המורים זכאים להנחה של 20 אחוז מטעם הארגון. על מנת לקבל את ההנחה, עליכם להכניס את קוד הקופון - 201011

לשימוש לחברי ארגון המורים בלבד.

 

לאחר ההרשמה, תקבלו תוך כמה ימים למייל לינק לרישום וכניסה לקורס.  

 

 

Products specifications
Format