banner

עיון וחקר: הרצאות ומסות, 16: בריאות בתנאי עראי - שירותי בריאות לניצולי שואה באוסטריה 1955-1945

עדה שיין

NIS 52.00
NIS 39.00

כאשר מלחמת העולם השנייה הסתיימה, 1.65 מיליון אנשים מלאומים שונים שוחררו ממחנות לעבודת כפייה וממחנות ריכוז באוסטריה. ביניהם היו 30,000-20,000 אסירים יהודים שהשתחררו ממאוטהאוזן ומעשרות מחנות המשנה שלו. אסירים אלה שרדו רעב, תנאים סניטריים ירודים, מחלות ועינויים. פחות משלוש שנים לאחר מכן לקחו רבים מהם חלק מרכזי בהקמתה וביסוסה של מדינת ישראל, כשהם בעלי חוסן פיסי ונפשי. כיצד התחוללה ההתאוששות המהירה הזאת? המחקר בודק את תרומת מספקי השירותים הרפואיים במחנות העקורים באוסטריה לשיקום הרפואי של הניצולים והשפעתם על עיצוב מדיניות שירותי הבריאות במדינת ישראל.

 

Products specifications
Year 2010
ISBN 978-965-308-362-2
No. of Pages 150 עמ׳
Size 24X17 ס״מ
Publisher יד ושם
Format כריכה רכה
Translator