עיון וחקר: הרצאות ומסות, 25: התקפות הנאצים על התלמוד והתגובות האפולוגטיות של היהודים בגרמניה ובאוסטריה בשנות השלושים

אסף ידידיה

$16.00
$12.00

מחקר זה בוחן את ההתקפות הנאציות על התלמוד ועל טקסטים רבניים נוספים בהשוואה להתקפות דומות בתקופות מוקדמות יותר. הדוברים הנאצים אמנם לא הונעו כקודמיהם מן הרצון שהיהודים ימירו את דתם, וההתקפות על התלמוד היו נדבך בתכנית הגזענית נגד היהודים שנועדה לחסלם כליל, אך אין להתעלם מהמשקעים נגד הדת היהודית שניכרו בהתייחסותם אל התלמוד. מאידך בוחן המחקר את התגובות האפולוגטיות של היהודים בגרמניה ובאוסטריה להתקפות הללו בהשוואה לאפולוגטיקה בתקופות מוקדמות יותר ותוך הבחנה בין התגובות האורתודוקסיות לתגובותיה של האגודה המרכזית של בני האמונה היהודית.

 

Products specifications
Format 78 עמ', כריכה רכה, 24x17 ס"מ
Technical Details (2016) מסת"ב: 978-965-308-537-4