Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

פנקס הקהילות: פולין, כרך שני - גאליציה המזרחית

עורכים: דנוטה דומברובסקה, אברהם ויין, אהרון וייס

$59.43
$44.57

הפנקס כולל קהילות יהודיות בחבל הארץ שבדרום־מזרח פולין בשנת 1939 , לפי החלוקה המנהלית באותו זמן - המחוזות סטאניסלבוב, טארנופול וחלק ניכר של מחוז לבוב. במקביל להווי החסידי המסורתי נוצרו בגאליציה המזרחית תנאים גם להתפתחות תנועת ההשכלה שהקיפה שכבות אוכלוסייה רחבות. באזור זה נולד ופעל הבעש"ט.

מפעל פנקסי הקהילות, שערך במשך עשרות שנים הד"ר שמואל ספקטור, הוא המורכב, המעמיק והנרחב ביותר בתחום ההוצאה לאור של יד ושם. במשך שלושים וחמש שנה עמלו חוקרים ביד ושם לאסוף חומר ולתעד את כל אחת ואחת מהקהילות באירופה ובצפון אפריקה אשר נכחדו בשואה. כל פנקס מיוחד למדינה אחת. כל אחד מהערכים בפנקסים מקיף את תולדות הקהילה או היישוב היהודי מראשיתם עד הכחדתם או צמצומם עקב השואה שפקדה את עם ישראל במלחמת העולם השנייה.

כל פנקס מספר על תולדות הקהילה היהודית במקום בשלוש תקופות: מתחילת ההתיישבות עד תום מלחמת העולם הראשונה; בין שתי מלחמות העולם; במלחמת העולם השנייה ואחריה. חיי הקהילות מתוארים בפירוט רב, ובכלל זה התארגנות בקהילה, חיי כלכלה וחברה, חיי רוח, פעילות פוליטית, מבנים ואישים.

"סדרת 'פנקסי הקהילות' של הוצאת יד ושם הנה מפעל כה הכרחי וכה מרטיט לב, עד שכמעט אי אפשר להגזים בחשיבותו. מומלץ לעיין כדי לדעת מניין שאבו אבותינו המומתים את אומץ ליבם, וכדי לדעת כיצד, לאורך המאות, נרקמו שם חיים יהודיים, ועם אילו מסורות ומורשות עלו היהודים לישראל והקימו בה מדינה, ומה עלה כאן בגורלן של מסורות ומורשות אלה." [אדם ברוך, מעריב, 9 באפריל 1999] הפנקסים משופעים במפות, בתצלומים, בסרטוטים ובטבלאות.

 

Products specifications
Format 564 עמ', כריכה קשה, 28x22 ס"מ
Technical Details (1980)
Customers who bought this item also bought