ציר הזמן

5 כרזות בגודל 70x100 ס""מ לתלייה בכיתה ציר אישי לתלמיד (40 עותקים) חוברת למורה

 

 

NIS 140.00

"ציר הזמן" שהוכן בביה"ס המרכזי להוראת השואה הוא כלי עזר חיוני ומאיר עיניים להוראת נושא השואה. "ציר הזמן" מכיל תהליכים והתרחשויות היסטוריים. באמצעותו יוכלו מורים ותלמידים להתמצא טוב יותר במרחב הזמן בתקופה סוערת זו. הציר מתמקד בתקופת השואה, באירועים שהובילו אליה ובספיחיה. "ציר הזמן" מאפשר למורים ולתלמידים ללמוד אודות אירוע מסוים, מתוך הבנת ההקשר ההיסטורי בו התרחש ובהקבלה לאירועים אחרים שקרו באותה עת ובמקומות שונים. הכלי מורכב משישה צירי משנה, המתארים ומתחמים תהליכים שונים: 1945-1919: צמיחת התנועה הנציונל׀סוציאליסטית בגרמניה ושלבי התבססותה בשלטון עד לקריסת המשטר 1945-1933 : מרדיפות להשמדה המונית ׁ צעדי גרמניה נגד היהודים ותגובות היהודים 1945-1931 : פלישות, סיפוחים ומלחמה 1949-1918 : תגובת העולם לאירועים 1949-1920 : ארץ ישראל, המנדט, היישוב והשואה 1961-1945 : שיקום הניצולים והנצחת השואה

 

Products specifications
Format