Due to the Covid-19 outbreak and the nationwide lockdown in Israel, orders will be processed subject to the constraints at Yad Vashem and our warehouse. We apologize for the inconvenience.

שואה ואנטישמיות במחקר ובשיח הציבורי: ספר יובל לדינה פורת

עורכים: רוני שטאובר, אביבה חלמיש, אסתר ובמן

 

בשיתוף אוניברסיטת תל אביב 

NIS 98.00
NIS 73.50

אסופת מאמרים זו מוקדשת לפרופ' דינה פורת על תרומתה החשובה לחקר השואה. בכל שנות עבודתה הנמשכת במלוא המרץ, שילבה פרופ' פורת בין המחקר האקדמי ובין פעילותה להגברת המודעות הציבורית לנושאי המחקר שלה. המאמרים, בעברית ובאנגלית, פרי עטם של טובי החוקרים בארץ ובעולם, דנים בשלושה תחומים שבהם עסקה פרופ' פורת במהלך יותר מארבעים שנות פעילותה האקדמית ושבהם הטביעה את חותמה: תגובת היישוב היהודי בארץ־ישראל לשואה בזמן התרחשותה והשפעת השואה על החברה הישראלית; השואה בליטא עמידתו של הציבור היהודי בגטאות מול הניסיון להשמידו, ההתארגנות המחתרתית בגטאות וביערות ודרכם של הפעילים לאחר השואה; תיעוד גילויי האנטישמיות בימינו והתגובות אליהם.

 

Products specifications
Format 512 עמ', כריכה רכה 23X15 ס"מ
Technical Details (2015) מסת"ב: 978-965-308-497-1